Strona Główna
Historia Sławna
Historia Szkoły
Nauczyciele
Program Wychowawczy Szkoły
Program Profilaktyczny
Kryteria Ocen
Statut
Referaty
Scenariusze Lekcji
Scenariusze Uroczystości
Programy
Konkursy
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz Uroczystości
Osiągnięcia               
Galeria                      Projekty

Szkolny zestaw programów

Wykaz podręczników

 

                                                                                   

Szkolny zestaw programów nauczania

pierwszego etapu edukacyjnego na rok 2010/11        

Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie

 

 

       Klasa

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

Nr dopuszcz.

MEN

 

 

Nr w szkolnym zestawie programów

 

Uwagi

        0

Program wychowania i kształcenia sześciolatków

E. Gruszczyk – Kolczyńska

E. Zielińska

G. Grabowska

Nowa Era

DKOS-5002-39/03

0/01/09/10

 

Kultura i tradycje naszego narodu – edukacja regionalna

Schabowska B.

 

Program własny nauczyciela

0/02/09/10

 

        I      

Program Edukacji Wczesnoszkolnej kl. 1-3 „Razem w szkole”

D. Kręcisz

B. Lewandowska

M. Walczak - Sarao

WSiP

 

I/01/09/10

 

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących w klasach 1-3 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2009r.

M. Kębłowska

Egis Sp.z o.o.

 

I/02/09/10

 

Program Edukacji Wczesnoszkolnej kl. 1-3 „Razem w szkole” – edukacja informatyczna

D. Kręcisz

B. Lewandowska

M. Walczak - Sarao

WSiP

 

I/01/09/10

 

        II

Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku "Wesoła Szkoła " dla klas I-III

 

Hanisz J.

 

WSiP

DKW-4014-267/99

I/03/09/10

 

        IIIa

         

„Ja i moja szkoła” program zintegrowanej edukacji  w klasach I-III

Faliszewska

J.

MAC EDUKACJA

DKOS-5002-54/07

 

I/04/09/10

 

                  

          

 

 

 

         IIIb

Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku "Wesoła Szkoła " dla klas I-III

 

Hanisz J.

 

 

WSiP

 

DKW-4014-267/99

 

I/03/09/10

 

Bezpieczna droga – program wychowania komunikacyjnego dla I etapu edukacyjnego.

Radulska M.

 

Program własny nauczyciela

I/05/09/10

 

 

 

       II- III

Program nauczania języka angielskiego - kurs dla początkujących w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Kłębowska

M.

 

Egis Sp.z o.o.

 

DKOS-5002-10/05

 

I/06/09/10

 

 

       I-III

Program nauczania religii w szkole podstawowej.

Pod redakcją ks. St. Łabendowicza

Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE

AZ-1-01/1

I/07/09/10

 

 

 

Szkolny zestaw programów nauczania dla klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie w roku 2010/11

 

Lp

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszcz.

MEN

Nr w szkolnym zestawie programów

Uwagi

1.

Język polski

To lubię – język polski

 

M Jędrychowska

Z. Kłakówna,

H. Mrazek,

Wydawnictwo

Edukacyjne Kraków

DKW-4014-127/99

II/01/08/09

 

2.

Historia i społeczeństwo

Moja historia 4-6

T. Maćkowski

Rożak

DKOS-5012-7/04

II/02/08/09

 

3.

Plastyka

Plastyka

 

 

S. Stopczyk

B. Neubart 

WSiP

 

DKW-4014-152/99    

II/03/08/09

 

 

4.

Muzyka

Muzyka

I. Pisarkiewicz

WSiP

DKW-4014-155/99

II/04/08/09

 

5.

Matematyka

Matematyka wokół nas

B. Grabowska

H. Lewicka

E. Rosłon

WSiP S.A.

DKW-4014-36/99

II/05/08/09

 

6.

Przyroda

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej

R.Domachowski,

B.Klimuszko

J.Sokołowska

M.Wilczyńska Wołoszy

ŻAK

DKW-4014-51/99

II/06/08/09

 

7.

Technika

Technika – program nauczania dla klas IV VI szkoły podstawowej

Wiesław Korpikiewicz

OPERON

DKOW-5002-34/08

II/07/08/09

 

8.

Wychowanie fizyczne

Autorski program wychowania fizycznego

A. Romanowska

Płock 1999

DKW-4014-68/99

II/08/08/09

 

9.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących w klasach 4-6 szkoły podstawowej

M. Kłębowska

Egis Sp. z o.o.

DKW-4014-22/01

II/09/08/09

 

10.

Religia

Program nauczania religii w szkole podstawowej.

Pod redakcją ks. St. Łabendowicza

Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE

AZ-2-01/1

II/10/08/09

 

11.

Informatyka

Program nauczania dla klas IV-VI podstawowej

Grażyna Hermanowska, Wojciech Hermanowski

Operon

DPN-5002-04/08

II/11/08/09

 

12.

Edukacje międzyprzedmiotowe

Kim jestem, kim mogę być? Ścieżki edukacyjne szkoła podstawowa IV-VI

B. Bleja  Sosna

Toruń

DKW – 4014-264/99

II/12/08/09

 

 

Szkolny zestaw programów nauczania dla klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie w roku 2010/11

 

Lp

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszcz.

MEN

Nr w szkolnym zestawie programów

Uwagi

1.

Język polski

To lubię – język polski

 

M Jędrychowska

Z. Kłakówna,

H. Mrazek,

Wydawnictwo

Edukacyjne Kraków

DKW-4014-127/99

II/01/08/09

 

2.

Historia i społeczeństwo

Moja historia 4-6

T. Maćkowski

Rożak

DKOS-5012-7/04

II/02/08/09

 

3.

Muzyka

 Muzyka

 I. Pisarkiewicz

WSiP

DKW-4014-155/99

II/04/08/09

 

4.

Matematyka

Matematyka wokół nas

B. Grabowska

H. Lewicka

E. Rosłon

WSiP

DKW-4014-36/99

II/05/08/09

 

5.

Przyroda

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej

R.Domachowski,

B.Klimuszko

J.Sokołowska

M.Wilczyńska Wołoszy

ŻAK

DKW-4014-51/99

II/06/08/09

 

6.

Informatyka

Informatyka 2000

M. Gulkowski

Czarny Kruk

DKW-4014-56/99

II/11/08/09

 

7.

Wychowanie fizyczne

Autorski program wychowania fizycznego

A. Romanowska

Płock 1999

DKW-4014-68/99

II/08/08/09

 

8.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących w klasach 4-6 szkoły podst.

M. Kłębowska

Egis Sp. z o.o.

DKW-4014-22/01

II/09/08/09

 

9.

Religia

Program nauczania religii w szkole podstawowej.

Pod redakcją ks. ST. Łabendowicza

Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE

AZ-2-01/1

II/10/08/09

 

10.

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej

T. Król

K. Maśnik

G. Węglarczyk

Rubikon

DKW-4014-253A/99

II/15/08/09

 

12.

Edukacje międzyprzedmiotowe

Kim jestem, kim mogę być? Ścieżki eduk. szkoła podstawowa IV-VI

B. Bleja Sosna

Toruń

DKW-4014-264/99

II/12/08/09

 

 

Szkolny zestaw programów nauczania dla klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej

w Sławnie w roku 2010/11

 

Lp

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszcz.

MEN

Nr w szkolnym zestawie programów

Uwagi

1.

Język polski

„Między nami” Program nauczania jęz. polskiego dla II etapu edukacyjnego ( kl. IV – VI ) szkoły podstawowej.

I. Steczko

A. Łuczak

A. Murdzak

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

DKW-4014-37/01

 

II/13/08/09

 

 

 

 

Język polski z edukacją teatralną

M. Jabłońska

J. Czesny

 

Program własny

II/16/08/09

 

 

2.

Historia i społeczeństwo

Moja historia 4-6

T. Maćkowski

Rożak

DKOS-5012-7/04

II/02/08/09

 

3.

Plastyka

Plastyka

S. Stopczyk

B. Neubart 

 

WSiP

 

 

DKW-4014-152/99   

II/03/08/09

 

 

 

4.

Matematyka

Matematyka wokół nas

B. Grabowska

H. Lewicka

E. Rosłon

WSiP

DKW-4014-36/99

II/05/08/09

 

 

5.

Przyroda

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej

R.Domachowski,

B.Klimuszko

J.Sokołowska

M.Wilczyńska Wołoszy

ŻAK

DKW-4014-51/99

II/06/08/09

 

 

6.

Informatyka

Informatyka 2000

M. Gulkowski

Czarny Kruk

DKW-4014-56/99

II/11/08/09

 

 

7.

Wychowanie fizyczne

Autorski program wychowania fizycznego

A. Romanowska

Płock 1999

DKW-4014-68/99

II/08/08/09

 

 

8.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących w klasach 4-6 szkoły podstawowej

M. Kłębowska

Egis Sp. z o.o.

DKW-4014-22/01

II/09/08/09

 

 

  

Religia

Program nauczania religii w szkole podstawowej.

Pod redakcją ks. St. Łabendowicza

Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE

AZ-2-01/1

II/10/08/09

 

 

11.

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej

T. Król

K. Maśnik

G. Węglarczyk

Rubikon

DKW-4014-253A/99

II/15/08/09

 

 

12.

Edukacje międzyprzedmiotowe

Kim jestem, kim mogę być? Ścieżki edukacyjne szkoła podst. IV-VI

B. Bleja Sosna

Toruń

DKW-4014-264/99

II/12/08/09