Strona Główna
Historia Sławna
Historia Szkoły
Nauczyciele
Program Wychowawczy Szkoły
Program Profilaktyczny
Kryteria Ocen
Statut
Referaty
Scenariusze Lekcji
Scenariusze Uroczystości
Programy
Konkursy
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz Uroczystości
Osiągnięcia                Galeria                     Projekty

Szkolny zestaw programów

Wykaz podręczników

 

    

    HISTORIA SZKOŁY W SŁAWNIE

                       INICJATORZY POWSTANIA:                                                                        Florian Głogowski                                                                                Feliks Frejtag

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY
 W PIERWSZYCH LATACH ISTNIENIA:

 

 

 Nauka odbywała się w 2 punktach (Sławno, Kacprowice) u miejscowych         gospodarzy.
* W obu punktach powstały szkoły 3-klasowe, do których uczęszczało ok.70 uczniów.
* Uczono w nich: czytania, pisania i liczenia.
* 2 dni w tygodniu odbywała się nauka w języku polskim, a 4 dni – w języku rosyjskim.
* Pierwszą nauczycielką była p. Ziarkówna, drugą zaś p. Sarnawiczówna.

Panna Sarnawiczówna- jedna z nauczycielek szkoły w pierwszych latach jej istnienia.

LATA 1920 - 1939

Pierwsze zachowane dokumenty pochodzą z roku 1920/21 i opatrzone zostały pieczątką Szkoła Elementarna w Sławnie.
*Do 4 oddziałów uczęszczało 110 uczniów.
*Uczono: religii, jęz. polskiego, przyrody, historii, rachunków i geometrii, geografii, rysunków, śpiewu i ćwiczeń cielesnych.
*Kierownikiem szkoły była p. Wanda Kocanówna, a nauczycielem – Włodzimierz Kocan.

      Okładka jednego z najstarszych dokumentów zachowanych w szkolnym archiwum.

Jest to Katalog Główny z 1920/1 r.

Pani Wanda Kocanówna –
pierwsza kierowniczka szkoły uwieczniona na zdjęciu z jedną z klas

   W roku szkolnym 1926/27 zmieniono nazwę placówki na Publiczną Szkołę Powszechną         w Sławnie.

W latach 1938/39 uczyło się tu 212 uczniów

                                  

   Okładka zachowanego w archiwum                                                              Jeden z wpisów w tym dzienniku

   szkolnym dziennika lekcyjnego z r. szk. 1938/9

 

LATA 1939 - 45

Mimo wybuchu II wojny światowej szkoła nie zaprzestała działalności, chociaż jej praca była    kontrolowana przez władze niemieckie.

*W latach 1941/42 pojawiły się świadectwa i arkusze ocen w języku polskim i języku niemieckim, opatrzone także dwujęzyczną pieczątką.

*W roku szkolnym 1944/45 placówka była już szkołą siedmioklasową.

Dwujęzyczne świadectwa z okresu II wojny światowej

                                        

LATA POWOJENNE

Zajęcia odbywały się w domach miejscowych gospodarzy u:

    P. Antoniego Pietrzyka,
    P. Bronisława Piechnika,
    P.Marii i Stanisława Łączyńskich,
    P. Władysławy i Mieczysława Radulskich,
    Oraz w budynku, gdzie obecnie znajduje się biblioteka.
 
*    Nauka odbywała się w klasach łączonych.
*    Godzina lekcyjna trwała 50 minut.
*  Dzieci uczyły się w jednym miejscu, natomiast nauczyciele krążyli między wymienionymi     pięcioma punktami.
*  08 listopada 1958 roku rozpoczęła się nauka w nowym, murowanym, piętrowym budynku     szkolnym

DYREKTORZY SZKOŁY

                                   

p. Eugeniusz Krupa                      p. Genowefa Stróżka                p. Danuta Bełtowicz

dyr. w latach 1956-75                 dyr. w latach 1975-2000          dyr. od 2000r.

 

Do czasów przeprowadzenia reformy oświatowej placówka była szkołą ośmioklasową. W najlepszych latach uczyło się w niej ponad 300 dzieci, pracowało ponad 20 nauczycieli. Trudne warunki lokalowe sprawiały, że praca nie była łatwa. Brakowało toalet, sali gimnastycznej, boiska, centralnego ogrzewania. Dzieci uczyły się na pełne dwie zmiany.

 
W 2000 r. przeprowadzono rozbudowę i remont szkoły. Dzięki temu szkoła zyskała jadalnię, czytelnię, toalety. Zostały wymienione okna, podłogi, odnowiono sale lekcyjne, założono centralne ogrzewanie.  Powstała też pracownia komputerowa.